Patakaran sa privacy

Magkakaroon ng bisa sa Biyernes, Disyembre 1, 2017. Sa paggamit ng AklatanBiz, ibinibigay mo ang permiso na kulektahin at gamitin ang iyong personal na impormasyon ayon sa Patakaran ng Pagkapribado.

Kinukulekta ng AklatanBiz ang isinumiteng account information.

Ang ilan sa mga impormasyon na nakolekta ay hindi tahasang isinumite ng mga gumagamit; itinatala namin ang iyong uri ng browser, IP address, hiniling na URL, nagre-refer na URL at oras. Ang impormasyong ito ay tumutulong sa amin diagnose ng mga problema server at mapabuti ang aming mga serbisyo.

Inirereserba namin ang karapatan para ilipat ang iyong personal na impormasyon kung sakaling may paglilipat ng pagmamay-ari ng AklatanBiz.

Ang mga Third party vendor, pati na ang Google, ay gumagamit ng mga "cookies" upang mailagay ang mga ads base sa mga nakalipas mong pagbisita sa website na ito. Ito ang mag-i-enable nito at ang kanyang mga partner para makapaglagay ng mga ads base sa iyong mga pagbisita sa site na ito at/o sa iba pang mga site sa internet.

Maaari kang mag opt out sa Google's cookie para sa interest-based na patalastas sa pamamagitan ng pagbisita sa Ads Settings

Isa pang paraan para mag opt out sa paggamit ng third party vendor ng cookies para sa interest-based na patalastas ay ang pagbisita sa youradchoices.com

Kami ay gumagamit ng tool na tinatawag na “Google Analytics” para kolektahin ang impormasyon upang magamit sa site na ito. Ang Google Analytics ay kumokulekta ng impormasyon katulad na lang ng gaano kadalas bumisita ang mga user sa site na ito, kung ano ang kanilang binisitang pahina kapag sila ay nasa site, at kung ano pang ibang mga site ang kanilang pinuntahan bago pa pumunta sa site na ito. Ginagamit namin ang impormasyon na aming nakukuha mula sa Google Analytics para pagbutihin pa o i-improve ang site.

May paraan ang Google para mag opt-out: pigilan ang datos na magamit ng Google Analytics.

Paano ginagamit ng Google ang datos pag gamit ang partner sites o apps.

Gumagamit kami ng iba't ibang serbisyo ng Google o API's (e.g. Google Maps API). Narito ang sanggunian sa Google Privacy Policy.

Ang Site ay inilaan para sa pangkalahatang madla at hindi itinuro sa mga bata sa ilalim ng 13 taong gulang. Kung ikaw mag-post ng nilalaman para sa pampublikong view sa Site, maaari naming ipamahagi ang ganoong Nilalaman Public sa isang mas malawak na madla sa pamamagitan ng pagbabahagi nito sa mga ikatlong partido.

Kami ay isang US website na dinisenyo at inilaan para sa US madla.