Mga tuntunin sa paggamit

May bisa sa Biyernes, Disyembre 1, 2017. Welcome sa AklatanBiz service (the "Service"). Ang mga sumusunod na Tuntunin ng Paggamit ay para sa Serbisyo ng aming website na nasa www.aklatanbiz.com. Mangyaring basahin nang maigi ang mga sumusunod na tuntunin.

Ang Site ay inilaan para sa pangkalahatang madla at hindi itinuro sa mga bata sa ilalim ng 13 taong gulang. Kung ikaw mag-post ng nilalaman para sa pampublikong view sa Site, maaari naming ipamahagi ang ganoong Nilalaman Public sa isang mas malawak na madla sa pamamagitan ng pagbabahagi nito sa mga ikatlong partido.

Ang content ng mga pahina ng website na ito ay para sa iyong pangkalahatang impormasyon at gamit lamang. Ito ay sumasailalim sa pagbabago nang walang abiso.

Ang content ng dokumentong ito ay maaaring magbago rin. Gayunman, ang pinakabagong bersyon ay makikita sa pahinang ito.

Ni hindi kami o anumang mga ikatlong partido ang nagkakaloob ng anumang warranty o garantiya sa pagkawasto, nasa oras, pagganap, pagiging kumpleto o pagkakaangkop ng impormasyon at mga dokumento na natagpuan o inihahandog sa website para sa anumang partikular na layunin. Iyong kinikilala na ang nasabing impormasyon at mga dokumento ay maaaring maglaman ng mga kamalian at malinaw naming hindi isinasama ang pananagutan para sa anumang nasabing kamalian sa ganapa na saklaw na pinahihintulutan ng batas.

Ang iyong paggamit ng anumang impormasyon o dokumento sa website na ito ay ganap na nasa sarili mong kapanganibna, kung saan wala kaming pananagutan. Sarili mong responsibilidad na tiyakin na anumang produkto, serbisyo o impormasyon na handang makuha sa pamamagitan ng website ay nakakatugon sa iyong mga partikular na pangangailangan.

Ang lahat ng mga trade mark na ginawa sa website an ito na hindi pagmamay-ari o hindi naka-lisensya sa, operator ay kinikilala sa website.

Paminsan-minsan, ang website na ito ay maaaring rin magsama ng mga link sa ibang mga website. Ang mga link na ito ay ipinagkakaloob para madalian kang makapagkaloob ng mas maraming impormasyon. Hindi nangangahulugan na aming inaaprubahan ang (mga) website. Wala kaming responsibilidad para sa nilalaman ng may link na (mga) website.

Ang impormasyon na ito ay hindi gagamitin muli para sa pampublikong pagpapakita

Ang iyong paggamit ng website na ito at anumang hindi pagkakaunawaan na magiging sanhi ng nasabing paggamit ng website ay sumasailalim sa mga batas ng Estados Unidos.

Maaari mong hindi gamitin ang Serbisyo para isumite ang Nilalaman o gumawa ng anumang hakbanging makalalabag sa anumang karapatan ng iba, kabilang, ngunit walang limitasyon, ang pribilehiyo, marka ng kalakal, lihim ng kalakalan, karapatang magpalathala, pagpapahayag, pagkapribado, o iba pang mga karapatan sa pagmamay-ari.

Gumagamit kami ng iba't ibang serbisyo ng Google services o API's (e.g. Google Maps API). Sa paggamit ng aming serbisyo, sumasaangayon kayo saGoogle's Terms of Service.